PHIM HAY TRONG TUẦN

Nhật Ký Của Cậu Bé Nhút Nhát 4 : Kỳ Nghỉ Thảm Khốc - Diary of a Wimpy Kid: The Long Haul

PG01 giờ 31 phút

Hoàng Tử Ai Cập - The Prince of Egypt

PG01 giờ 39 phút